Lúireach Gléigeal

Lùireach Dheàlrach

A Bright Breastplate

Ar chliathán Fhearanniarthach
Díbeartha ag reacht cruaidh na heaglaise
Atá sceirdiúlacht Chill Draighneach.                
Plúchann raithneach na díchuimhne
Leac i ndiaidh leice ina sraitheanna rialta;
Aibíd ghlas orthu an duilleascar.
 
Sa tseanláthair eaglasta, gan chosaint
Ón ngrian, ón ngaoth, ó cheo ná ó thulcaí               
A bheannaíonn aniar é, ón nGlascharraig,
A fágadh sinne, saonta mar éiníní,
I radharc ár muintire, fé scáth Alpha is Omega,
Is fé ollsciatháin Mhichíl, Ardaingeal.       
Air leathad an Fhearainn Iarach,
Air a fògradh le reachd na h-eaglaise,
Tha Cill Draighneach na laighe an uaigneas,
Is raithneach na dìochuimhne
A’ mùchadh nan leac nan sreathan riaghailteach
Nam mantal de chrotal uaine.
 
’S ann an seann làrach eaglaise, gun dìon
On ghrèin, on ghaoith, on cheò no o na tuiltean
A dhòirteas a-nuas oirr’ on Ghlascharraig,
A chaidh ar fàgail, cho neoichiontach ris na h-eòin,
Fa chomhair na sgìre, fo dhubhar na Croise,
Fo sgiathan mòra an Àrd-aingil, Mìcheal.
 
On the slope of Fearanniarach        
Banished by the church’s hard law
Is bleak Cill Draighneach.
Ferns of forgetfulness
Smother stone after stone in rows;        
Lichen forms a green habit.
 
The early church site open
To sun, wind, fog and downpours,
From Skellig Rock, in the west,
Is where we lie, innocent as songbirds,       
In sight of all, in the shadow of the Cross,        
Over us, great wings of the Archangel.