An Leanbh a fuadaíodh

An leanabh air  a ghoid

The Stolen Child

Cucum dom thig tíssaid uili íar bar n-ésaib’
(Donn, Dia na Marbh : Béaloideas 18. 1948,152)
 
A Nóra bheag, cá rabhais aréir?
Adúirt mo Mhamaí liomsa,
Ar chúl an tí, gar do Lios na Sidhe,
Ag foghlaim coisceím damhsa.
 
Agus iomba Nóra, Nóra, Nóra,
Agus iomba ’s tú mo ghrá geal
Agus iomba Nóra, ’s tú mo stóirín
Is mór go deo mo ghean ort.
 
‘S a Nóra bheag, cá rabhais aréir?
Istigh i lár an leasa;
Cé bhí farat féin ansan?
An píobaire beag ’s a mhálaí.
 
Agus iomba Nóra, Nóra, Nóra,
Agus iomba ’s tú mo ghrá geal.
 
‘Dhan taigh agam thig na h-uile’
(Donn, Dia na Marbh : Béaloideas 18. 1948,152)

‘A Nòra bheag, cà robh thu a-raoir?’
’S e thuirt mo mhàthair riums’,
‘Air chùl an taighe, faisg air an Dùn,
Ag ionnsachadh ceumannan danns.’
 
O Dastram, Nóra, Nóra, Nóra,
Dastram, ’s tu mo cheist,
O Dastram Nóra, ’s tu mo chagar,
Bidh mo ghaol ort a chaoidh.’
 
‘A Nòra bheag, cà robh thu a-raoir?’
‘Taobh a-staigh an dùin.’
‘Is cò bha còmhla riut an sin?’
‘Am pìobaire beag ’s a phìob.’
 
O Dastram, Nóra, Nóra, Nóra,
Dastram, ’s tu mo cheist.
 
To me, to my house, ye shall all come
(Donn God of the Dead: Béaloideas 18, 1948,152)
 
Little Nora, where were you last night?
My Mammy said to me,
Behind the house, near the fairy fort,
Learning the steps of the reel.
 
And umba, Nora, Nora, Nora,
And umba, you’re my bright love,
And umba, Nora, my little darling,
My love for you is lasting.
 
Little Nora, where were you last night?
Inside in the fairy fort.
And who was in your company?
The small piper and his pipes.
 
And umba, Nora, Nora, Nora,
Umba, you’re my bright love.